Ncbi diabetes type 2

[True insulin allergy? Lessons from a case of suspected insulin allergy]

ncbi diabetes type 2

DOI: Bevezetés: Az idegrendszeri károsodás az egyik leggyakrabban kialakuló komplikáció a cukorbetegek körében, mely az egyénnek és a finanszírozónak is jelentős terhet jelent. Célkitűzés: Elemzésünk célja volt a diabeteses polyneuropathia okozta epidemiológiai és egészségbiztosítási betegségteher elemzése.

Meghatároztuk az éves betegszámokat és a lakosra jutó igénybevételi prevalenciát, továbbá az éves egészségbiztosítási kiadásokat korcsoportos és nemenkénti bontásban és ellátási típusonként.

ncbi diabetes type 2

A vizsgált kórképet a Betegségek Nemzetközi Osztályozása A évesek jelentek meg a legnagyobb számban az egyes ellátási szinteken. A nemek eloszlása között a legtöbb vizsgált korcsoport tekintetében számottevő különbség nem tapasztalható, 65 év felett azonban már jóval magasabb a nők aránya. Idősebb korban jelentősen magasabb betegszámot figyeltünk meg.

ncbi diabetes type 2

A neuropathiás szövődmények elkerülése érdekében a terápiás kezelésen túl a megelőzésre is sokkal nagyobb figyelmet javasolunk fordítani. Orv Hetil. Introduction: Neurological complications are the most common type of complications among type 2 diabetes mellitus patients, which put a heavy burden on both individuals and health insurance organizations.

ncbi diabetes type 2

Objective: The aim of our study was to determine the epidemiological and health insurance disease burden of non-insulin-dependent diabetes with neurological complications. Data analysed included annual patient numbers and prevalence of care utilisation per population according to age groups and sex.

Patients were identified with the following code of the International Classification of Diseases, 10th revision: G Reimbursement of pharmaceuticals was the main cost driver Based on patient numbers in outpatient care, prevalence in population was men, women, together people based on outpatient-care utilization.

ncbi diabetes type 2

Most patients were aged between years in all forms of care. Regarding sex, no significant differences were found among most age groups, however, the ratio of women tends to be higher above 65 years of age.

Conclusion: Prevalence was found to be by Significantly higher patient numbers were found in old age. Besides therapeutic interventions, prevention should gain considerably more attention to avoid polyneuropathic complications.

Keywords: betegségteher; ncbi diabetes type 2 mellitus; diabetic neuropathy; diabetic polyneuropathy; epidemiology; epidemiológia; health expenditures; neuropathia; polyneuropathia.

ncbi diabetes type 2

MeSH terms.

További a témáról