Mit csinál a podiáter. Új kiadványok

mit csinál a podiáter

SE intézményi azonosító: FI Népegészségügyi ellenőr Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak 8 félév, kredit, nappali vagy levelező Kiket várunk a képzésre?

A képzés azoknak az egészségtudatos továbbta­nulóknak ajánlott, akik érdeklődnek az emberi szervezet működésével, az egészséggel és beteg­ségekkel kapcsolatos kérdések, problémák iránt.

mit csinál a podiáter

Nyitottak, szeretik a kihívásokat és megelőzés központú szemléletükkel hozzájárulnának az egészség megőrzéséhez vagy a különböző betegségek, járványok legyőzéséhez, a kórházi ellátás biztonságának javításához. Főbb szakmai ismeretkörök Fertőző nosocomiális és nem fertőző betegsé­gek általános és részletes járványtana, fertőző betegségek megelőzése, részletes mikrobiológia, toxikológia, környezet­egészségtan, munka­ és sugáregészségtan—kémiai biztonság, élelmezés­higiéne—élelmiszerbiztonság, szimulációs eset­tanulmányok, népegészségügyi medicina és egészségvédelmi stratégiák, alkalmazott kémia, közegészségügyi műszaki alapismeretek, egész­ségügyi igazgatás.

Továbbtanulási lehetőségek mesterszakon.

mit csinál a podiáter

További a témáról