Diabetes aktivált vízkezelés, Nemenzimatikus glikáció vizsgálata új bioanalitikai módszerekkel

Ohmacht Róbert Társ-témavezető: Dr. Szabó Zoltán Programvezető: Prof. Deli József Doktori Iskola vezető: Prof. A folyamat során redukáló cukrok glükóz, fruktóz, ribóz stb. A kezdeti termék egy Schiff bázis intermedier, mely izomerizációs folyamatok során Amadori termékekké AC alakul. Az Amadori termékek további oxidációs és átrendeződési folyamatokban vehetnek részt, esetenként hidrolízisen, kondenzáción, fragmentáción, oxidáción és gyűrűvé záródási reakción ciklizációmelyek eredményeképp egy biológiailag jelentősen reaktívabb vegyületek jönnek létre.

Ezt a vegyület csoportot előrehaladott glikációs végtermékeknek nevezzük AGE. A Schiff bázis keletkezése relatív gyors és nagymértékben reverzibilis folyamat. A Schiff bázisból keletkező Amadori termékek keletkezése viszont lassabb, de meglehetősen gyorsabb, mint az AGE termékek bomlása, ennek következtében a glikációs termékek akkumulálódhatnak a fehérjéken.

diabetes aktivált vízkezelés

A nemenzimatikus glikáció eredményeképp AGE termékek jönnek létre a megemelkedett vércukorszint miatt hiperglikémia esetén diabétesz mellitus I és II-ben szenvedő betegekben. Klinikumban alkalmazott módszerek a nemenzimatikus glikáció meghatározására Az es évek óta a glikált hemoglobin A1c HbA1c meghatározását klinikai diagnosztikai markerként rutinszerűen alkalmazzák a relatíve hosszútávú hét glükóz diabetes aktivált vízkezelés meghatározására diabéteszben szenvedő betegeknél.

A glikált humán szérum albumin HSA egy nagyon fontos középtávú indikátora a diabétesznek, mely sokkal érzékenyebb a vércukorszint változására, mint a HbA1c.

Ivóvíztisztítás és víztisztaságvédelem Dr. Kárpáti, Árpád - PDF Free Download

Fehérjék és peptidek sómentesítése szilárd fázisú extrakcióval SPE A szilárd fázisú extrakció könnyen kivitelezhető módszer, melyet leggyakrabban sómentesítésre, tisztításra, minta koncentrációjának növelésére és komplex peptid keverékek diabetes aktivált vízkezelés alkalmaznak. A nagyobb fehérjék enzimatikus emésztésével nyert peptidkeverékek analízise előtti frakcionálás hatékonyan növeli az elérhető fehérje szekvencialefedettséget. Az SPE módszer további előnye, hogy magas visszanyerés érhető el, rövid idő alatt kivitelezhető, nagy a dúsítási hatékonyság és alacsony a szerves oldószerigény.

Az eljárás során ezek a mintamolekulák megkötődnek a szilárdfázison, a nemillékony sók viszont desztillált vízzel eltávolíthatók. Mikroextrakciós módszerek: Az elmúlt években az SPE eljárás fejlesztés a miniatürizálás irányába mutat. A miniatürizált SPE pipettahegyek 0,1mg fordított fázisú diabetes aktivált vízkezelés vagy más szorbenst tartalmaznak, melyek lehetővé teszik, hogy a kívánt komponensek kistérfogatú mozgófázisban nyerhetők vissza a szorbensről.

Boronát affinitás kromatográfia Boronát affinitás oszlopokat ben Weith és munkatársai alkalmaztak először cukrok, poliszacharidok és nukleinsav komponensek elválasztására.

Majd Mallia és munkacsoportja ben proteomikai alkalmazását is publikálta, melyben glikohemoglobin minőségi és mennyiségi meghatározását végezték. A bórsav és a boronsav polialkoholokkal és cisz-diol csoportot tartalmazó szénhidrátokkal stabil észtert képeznek. Mostanra ezt a módszert alkalmazzák a cisz-diolt tartalmazó komponensek elválasztására, többek között szénhidrátok, enzimek, glikált fehérjék, glikált peptidek.

Emiatt nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy a betegség akut panaszait kontrolálják hipoglikémiás kóma, ketoacidózis és fertőzésekilletve a betegség hosszútávú szövődményeit úgy, mint makroangiopátia, vaszkulopátia, immundeficiencia, nefropátia, retinopátia and neuropátia, melyek még mindig elterjedtek.

Célkitűzés Szilárd fázisú extrakció alkalmazásának fejlesztése: I. C30 és C60 30 fullerén-szilika kötőkapacitásának megállapítása Leu-enkefalin segítségével II. Humán szérum albumin HSA és fibrinogén glikációs helyeinek meghatározása C30 és C60 30 -fázisokon Glikált peptidek elválasztása boronát affinitás kromatográfiával: IV. Különböző elúciós körülmények optimalizálása boronát affinitás pipetta hegyeken.

Glikált peptidek sótlanítása különböző szorbenseken VI. Az újonnan fejlesztett módszer alkalmazása glikált peptidek meghatározására humán szérum albumin emésztményből, melyet kettestípusú diabéteszben szenvedő betegek és egészséges önkéntesek véréből gyűjtöttünk 4 5 Anyag és módszer Humán szérum albumin HSA és fibrinogén in-vitro glikációja Öt mg humán szérum albumint Sigma-Aldrich foszfát pufferben ph 7,4 oldott 0, M-os D-glükóz oldatba oldottuk fel.

A fibrinogén Sigma-Aldrich nem oldódik vízben, így 2 mg fehérjét rétegeztünk 37 C-os 0. Mindkét fehérjeoldatot 28 napig, 37 C-on, steril körülmények között tartottuk. A további módosítások és triptikus emésztés előtt a glikált HSA-t és glikált fibrinogént egy membrán segítségével centrifugálással Millipore, cut-off: Da tisztítottuk. Ezután a diabetes aktivált vízkezelés lecentrifugáltuk és a felülúszókat vizsgáltuk.

Fehérjeemésztmények szilárd fázisú extrakciója SPE Húsz pmol glikált HSA és 20 pmol fibrinogén tripszinnel történő emésztése után az emésztményt µl 0. Az SPE csöveket 3-szor 1 ml 0.

Valamennyi 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszer Valamennyi 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszer Cukorbetegség vakolat Ukrajna Az Alogliptin egy 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszer. Ez magas vércukorszintet hiperglikémia okozhat. A cukorbetegség e formája általában 40 éves kor felett jelentkezik, de manapság egyre gyakrabban fordul elő. A diabétesz kezelésében ma már számos modern gyógyszer nyújt segítséget, A vércukorszint csökkentését szolgáló tabletták segítenek, hogy a Ez a gyógyszer csak 2-es típusú cukorbetegség esetén alkalmazható. A 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerek listája A 2-es típusú diabetes mellitus gyógyszerek szedése a következő célok elérését célozza.

Minden elúciós lépésnél µl oldatot alkalmaztunk. Boronát affinitás kromatográfiához alkalmazott kötőpuffer és az elúciós körülmények optimalizálása amperometriás mérésekkel A kísérlet első felében mM koncentrációjú ammónium klorid oldatokat készítettünk, phjukat ammónia oldattal állítottuk be 7,4; 7,8; 8,2; 8,6; 9,0 és 9,4-re.

Minden oldat 50 mm magnézium szulfátot tartalmazott. A rehidratálás után a boronát affinitás pipetta hegyeket ekvilibráltuk a korábban említett kötőpufferrel. Ezt követte egy mosási lépés kötőpufferrel a nem kötődött glükóz eltávolítására.

Végül a megkötött D-glükózt µl 2-es ph-jú hangyasav oldattal nyertük vissza. Majd 0,01 mol D-glükózt oldottunk fel és aspiráltuk a pipettahegy géldarabkáin keresztül.

A megkötődött glükózt µl 2-es ph-jú hangyasav oldattal eluáltuk. A fenti kísérletek alapján azt az összetételű kötőpuffert választottuk, mellyel a legnagyobb glükóz-kötőkapacitást értük el és az elúciót ph 2 és 5 között vizsgáltuk. További kísérleteket végeztünk az elúciós körülmények optimalizálására magas koncentrációjú 0,6 M szorbitol oldattal D-glükóz boronát affinitás pipettahegyről történő eltávolítására.

  1. Rani cukorbetegséggel
  2. Igt diabetes definition
  3. Cukorbetegség kezelésére gyermekeknél bemutatása
  4. Inzulinrezisztencia krónikus betegség

Kettestípusú diabéteszben szenvedő betegek és egészséges önkéntesek véréből HSA izolálása és tisztítása Kettestípusú diabéteszben szenvedő betegektől és egészséges önkéntesektől szérumot gyűjtöttünk, majd 2 ml szérumot Centricon Ultracel YM típusú membránszűrőn Millipore centrifugáltuk g fordulaton 20 percig cutoff: Da.

Az adatrögzítést Chromeleon szoftver segítségével végeztük. Glikált peptidek szelektív dúsítása boronát affinitás pipettahegyek segítségével µl teljes térfogatú pipettahegyeket alkalmaztunk, melyek 5 µl-es agaróz géldarabkáján immobilizált diabetes aktivált vízkezelés bórsavat tartalmaztak PhyTip columns, PhyNexus. Ezeket az affinitás hegyeket használtuk a glikált peptidek szelektív dúsítására.

diabetes aktivált vízkezelés

Rehidratálás után a pipettahegyeket kötőpufferrel ekvilibráltuk. Minden fehérjéből glikált HSA, glikált fibrinogén µg-ot tripszinnel megemésztettük, majd kötőpufferben feloldottuk és az így nyert oldatot a pipettahegyben levő affinitás gélen aspiráltuk.

  • Nemenzimatikus glikáció vizsgálata új bioanalitikai módszerekkel - PDF Free Download
  • A rendelet hatálya nem terjed ki a halastavi és intenzív haltermelés céljait szolgáló természetes vagy mesterséges tavak vizére.
  • NKFI-EPR:Teljes projekt lista

A géldarabkákat 1 ml kötőpufferrel mostuk a nemspecifikusan kötődött peptidek eltávolítására. Ezt követte egy további mosási lépés bidesztilált víz a kötőpuffer sótartalmának eltávolítására, ha az elúciót hangyasavval végeztük. A glikált peptidek gélről történő eltávolítását nagyobb koncentrációjú szorbitol oldattal is elvégeztük. Szorbitollal történő elúció esetén MALDI tömegspektrometriás vizsgálat előtt a peptideket különböző szorbenseken sótlanítottuk ZipTip, Cszilika és C60 30 fullerén-szilika.

A tripszines emésztéssel nyert peptidek tömegét reflektron módban ns-os késleltetett extrakcióval, monoizotópos felbontással mértük.

Nemenzimatikus glikáció vizsgálata új bioanalitikai módszerekkel

A fehérjék mérése lineáris módban ns-os késleltetett extrakcióval történt. A peptidek és fehérjék tömegspektruma lövés összegéből ugyanazon mintapontból külső kalibrációval készült. Az eredmények kiértékelésére Flex Analysis szoftvercsomagot Bruker Daltoniksaz in-silico emésztésekhez a Sequence Editor szoftvert Bruker Daltoniks használtuk.

A felülúszó Leu-enkefalin koncentrációja reprezentálja a megkötött peptid mennyiségét, melyet spektrofotometriás mérésekkel nm határoztunk meg. Az adszorpciós izoterma meghatározható: ábrázolva a felülúszók egyensúlyi koncentrációit C equ, [µg ml -1 ] az adszorbeált diabetes aktivált vízkezelés m ads, [µg] függvényében 1.

diabetes aktivált vízkezelés

Ezen adatok a Langmuir elméleti linearizált adszorpciós modellhez jól illeszkednek, mind C60 30 és C30 esetén a lineáris regresszió 0, 1. B Az izoterma linearizált formája. Az egyenesek meredekségének reciprokából kiszámítható a fázisok kötőkapacitása C60 30 fullerén-szilika kötőkapacitása 31,5 mg g -1, melyet egy korábbi közleményben foszfopeptidekre mért 33,6 mg g -1 is megerősít.

Cszilika fázis esetén ,9 mg diabetes aktivált vízkezelés -1, mely ötször nagyobb kötőkapacitást mutat.

Teljes projekt lista

A HSA és fibrinogén lehetséges glikációs helyek meghatározása frakcionálás után, az SPE perga és cukorbetegség kezelése eredményeinek összehasonlítása A glikált HSA a diabétesz egy kiváló markere és egy középtávú glikációs indexe lehet a körülbelül 20 nap féléletidejével. A glikált HSA szerepe a diabétesz különböző stádiumainak meghatározására már igazolt, lehetséges glikációs helyei széles körben vizsgáltak.

A fibrinogén jelentős szerepet játszik a diabéteszben szenvedő betegek kardiovaszkuláris betegségeinek növekedésében, mivel fibrinogénszint emelkedett és a fibrinogén nemenzimatikus glikáción mehet keresztül diabéteszes betegekben nemkontrolált vércukorszint esetén.

Ebben a munkában az Amadori termékek meghatározása glükóz molekulák reakcióba lépnek a fehérje szabad aminocsoportjaival, mellyel glikozilamin egységek jönnek létre egy reverzibilis folyamat következtében, később a glikozilamin Amadori átrendeződésen megy keresztül, mely egy stabil fruktozil amint hoz létre.

Ez a fruktozil lizin volt vizsgálatunk tárgya. A HSA össze lehetséges glikációs helyét, melyeket a Cszilika és C60 30 -fullerénszilikán azonosítottunk, a nemfrakcionált emésztményben találtakkal hasonlítottuk össze. Az SPE frakcionálás lehetővé tette a nemfrakcionált emésztményben találtakon 9 10 kívüli glikációs helyek azonosítását. A fibrinogén Aα-láncán 72 módosítási helyet találtunk, de az emésztményben ebből csak 41 volt azonosítható. Cszilika alkalmazásával 67, C60 30 -fullerén-szilikával pedig 63 glikációs hely volt meghatározható.

A Bβ-láncon az összes módosítási helyből 59 öt sikerült az emésztményben azonosítani, míg ez a szám a frakcionálással Cszilika esetén ra, C60 30 esetén re növekedett.

Pathophysiology of diabetic neuropathy pdf lehetséges glikációs helyet találtunk a fibrinogén c-láncán.

Ebből diabetes aktivált vízkezelés azonosítottunk az emésztményből, Cszilika alkalmazásával t, C60 30 -szilikával pedig hasonló eredményt, t kaptunk.

diabetes aktivált vízkezelés

Boronát affinitás kromatográfiával végzett kísérletek eredményei Boronát affinitás gél kötési körülményeinek meghatározása Az amperometriás mérési módszer hasznosnak bizonyult az optimális kötőpuffer ionerősségének és ph-jának valamint az elúciós körülmények optimalizálásához.

Az eredmények jól demonstrálják, hogy az affinitás pipettahegyek a legnagyobb mennyiségű glükózt ph 7,7 és 8,2 között kötik meg. A ph további növelése a megkötött glükóz mennyiségének csökkenését eredményezi. A maximális kötőkapacitás a görbén ph 7,8 és 8,2 közötti tartományba esett, ezért a választott ph 8,2 lett.

Az eluens ph-jának hatását vizsgálva az eluált glükóz mennyiségének függvényében, az összefüggés exponenciális. Minél alacsonyabb az eluens ph-ja, annál nagyobb az eluált glükóz mennyisége.

Bórsavval módosított agarózgélről az elúció kivitelezhető magas koncentrációjú szorbitol oldattal is.

Valamennyi 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszer

Ábrázolva az eluált diabetes mellitus tünetei kezelése mennyiségét a szorbitol oldat koncentrációjának függvényében, a görbe 1,2 M szorbitol koncentrációnál platót ér el, így nem szükséges nagyobb koncentrációjú szorbitol oldatot alkalmazni.

Először az elúció 1,2 M szorbitol oldattal történt. A sótlanítást 3 különböző szorbenssel végeztük: a kereskedelmi forgalomban kapható ZipTip-pel, C60 30 fullerén-szilikával és egy, a laboratóriumunkban készült Cszilika töltettel. A diabetes aktivált vízkezelés körülmények beleértve a kötőpuffer összetételét, a szorbitollal és hangyasavval történő elúció, és a 1,2 M-os szorbitol oldattal történő elúció utáni különböző szorbensekkel kivitelezett sómentesítés összehasonlítása a 28 napig glikált HSA egyszeresen glikált peptidjeinek és glikációs helyeinek számán alapult.

  • Adenoma befejeződik.

Az eredményeket Venn diagramok segítségével mutatjuk be. Mindkét esetben a megkötött peptideket 1,2 M szorbitol oldattal eluáltuk és a korábban említett fázisokkal sómentesítettük.

Összességében, az eluált peptidek közül t tudtunk azonosítani a C60 30 -cal történő kisózás után. A 43 egyszeresen glikált peptidből 15 csak a C60 30 fullerén-szilikával volt azonosítható, a többi t a másik két fázis alkalmazásával is. Fontos megjegyezni, hogy kezelésére cirrhosis cukorbetegekben diabetes aktivált vízkezelés 15 egyedi glikált peptid csak ebben az összehasonlításban a 3 különböző szorbens tekinthető egyedinek.

Ha az egyedi peptideket, melyeket a C60 30 SPE fázis eluátumában detektáltunk, mindkét korábban említett kötőpufferrel történő dúsítás után hasonlítottuk össze, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az egyedi peptidek száma nagyon hasonló egymáshoz. Csak 5 azonos szekvenciájú egyszeresen glikált peptidet és módosítási helyet tudtunk meghatározni a diabetes aktivált vízkezelés kötőpufferrel, sómentesítve a C60 30 fázissal.

Az egyedi peptidek többségét eltérőnek találtuk, annak ellenére, hogy azonos szorbensről eluáltunk. Ez a megállapítás megmutatja, hogy a különböző kötőpufferek módosítják a boronát fázis szelektivitását, mivel a kidúsított peptidprofil és a meghatározott lehetséges glikációs helyek nagy változatosságot mutatnak.

Továbbá 13 egyedi peptidet fedeztünk fel a peptidkészletben, ezek 8 lehetséges glikációs helyet tartalmaznak, nevezetesen K, R, R, R, K, K, K és K A fenti eredményeket vetettük egybe azokkal, melyekhez taurin kötőpuffer alkalmazásával jutottunk.

Ezen peptidek között, melyeket az affinitás hegyekről szorbitollal eluáltunk és C60 30 fázison sómentesítettünk 15 egyszeresen glikált egyedi peptid és kilenc egyedi glikációs hely volt: K, K, K, K, R, K, K, K és K 13 A ZipTip egy kereskedelmi forgalomban kapható termék, talán az egyik leggyakrabban és leghatékonyabban tömegspektrometriai vizsgálatok előtt proteinek és peptidek sómentesítésére alkalmazott eszköz.

Az egyedi glikációs helyeket tekintve az egyedi glikált peptideken, a ZipTip nem tűnik olyan hatékonynak, mint a C60 30habár meg kell jegyezni, 42 glikált peptid volt azonosítható a ZipTip-en és 58 lehetséges glikációs hely.

Taurin kötőpufferre diabetes aktivált vízkezelés az egyszeresen glikált peptideket tekintve a ZipTip rosszabb eredményt mutatott a C60 30 -hoz képest, csak 30 peptid kötődött, ezekből 8 volt egyedi. A ZipTip-en megkötődött peptidek glikációs helyeit összeszámolva t találtunk, C60 30 fázissal alig többet, t. Végül a glikált peptidek sómentesítését szabványok kezelésére 2-típusú cukorbetegség Cszilika fázissal is kipróbáltuk.

Ennek a fázisnak a gyenge teljesítményét a hidrofil glikált peptideket illetően jól kifejezi az egyedi peptidek száma: 6, 4 egyedi lehetséges glikációs hellyel: R98, K, K és R Taurin pufferrel dúsítva, C18 fázissal sómentesítve még gyengébb eredményt kaptunk.

Összességében 28 egyszeresen glikált peptidből 4 egyedi peptid volt meghatározható, melyek egyetlen egyedi glikációs helyet sem tartalmaztak.

A boronát affinitás fázisokról a megkötődött komponensek diabetes wound sebek kezelése gyakran alkalmaznak savas környezetet. A 2-es ph-jú hangyasav oldat bizonyult a leghatékonyabbnak D-glükóz mennyiségét illetően, az amperometriás cukorbetegség aránya kezelés alapján. Ezzel az oldattal végzett elúciót összehasonlítottuk a szorbitollal történő elúcióval sómentesítés C60 30 fázissal tekintetbe véve az egyszeresen glikált peptidek és a lehetséges glikációs helyek számát.

Dúsítás hatékonyságának megállapítására 28 napig glikált HSA nemdúsított emésztményét összehasonlítottuk az elúció fent említett két módjával. Meglepően azt tapasztaltuk, hogy az elúció hangyasavval szolgáltatta a legrosszabb eredményt, a meghatározott glikált peptidek és a lehetséges glikációs helyek számát tekintve.

Ahogy korábban is említettük a szorbitol oldat alkalmazása 41 egyszeresen glikált peptidet szolgáltatott annak ellenére, hogy az eluátumot C60 30 részecskéken a MALDI-TOF tömegspektrometriás vizsgálat előtt sómentesítésnek vetettük alá. Viszont ebben az összehasonlításban 15 egyedi peptid és 12 egyedi glikációs hely volt meghatározható.

A szorbitolos elúció és sómentesítés ismét a legjobb eredményt mutatta, 24 peptid azonosítottunk, ebből t egyedinek találtunk, melyeken 16 egyedi glikációs hely volt. Röviden, az emésztményből 29 egyszeresen glikált peptidet detektáltunk ebből 6 volt egyedi, mindegyik 3 egyedi glikációs hellyel.

A hangyasavval eluált 31 egyszeresen glikált peptidből 8 volt egyedi 4 lehetséges glikációs hellyel. Szorbitollal történő elúcióval 43 egyszeresen glikált peptidet tudtunk meghatározni, ebből 15 volt egyedi és 8 egyedi glikációs helyet foglalt magába. Ahogy korábban is bemutattuk a megkötött glikált peptidek elúciója hangyasavval, hasonló eredményt diabetes aktivált vízkezelés, mint a módosított peptidek dúsítás nélküli vizsgálata, annak ellenére, hogy a legnagyobb glükóz mennyiséget 14 15 ph 2 mellett lehetett mérni.

További a témáról